Fiscale Geschillen

Ofschoon u conflicten uiteraard beter vermijdt, zijn deze soms toch onafwendbaar. Dit geldt des te meer in uw relatie met de fiscus. Ons kantoor is uitermate gespecialiseerd in deze materie en streeft ernaar conflicten (zo deze al onvermijdbaar zouden zijn) te beheersen. Wij dragen er in ieder geval zorg voor dat de fiscus ook uw rechten respecteert en zullen deze rechten desgevallend afdwingen voor de rechtbank. Op dit vlak heeft ons kantoor een sterke reputatie uitgebouwd. In tal van ophefmakende zaken (zowel principieel fiscale als in fiscaal strafrechtelijke geschillen) zijn wij erin geslaagd (vaak na een lange juridische strijd) het recht te laten zegevieren. Dergelijke discussies zijn zeer vaak geënt op fundamentele rechtsprincipes waarover finaal de hoogste rechtscolleges zich hebben moeten buigen. Ons kantoor kan dan ook met trots terugblikken op een vruchtbare reeks aan zaken die finaal en met succes werden uitgeklaard door (o.m.)  het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het  Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang maandeliJks de nieuwste blog-, pers- en media-artikels.